Najnowsze wiadomości

Najnowsze wiadomości

plan

Plan Poznania okno z mapą i usługami mapowymi

Wpisz adres (system podpowiada prawidłowe nazwy)

przykład "pl. Kolegiacki 17", "ul. Taczaka 20"
grafika planu Poznania

Kalendarium

1.11.1925: Uruchomiono miejskie linie autobusowe
1.11.1953: Uruchomiono 1. w Poznaniu sygnalizację świetlną dla kierowania ruchem ulicznym
4.11.1903: Otwarto Królewską Akademię Poznańską
8.11.1806: Ukazał się 1. numer "Gazety Poznańskiej"
8.11.1951: Utworzono Instytut Technologii Drewna
11.11.1839: Jan K. Żupański otworzył księgarnię przy Starym Rynku 8
11.11.1886: Założono Bank Ziemski
11.11.1918: Utworzono Radę Ludową dla Miasta Poznania, Radę Jedenastu oraz Wydział Wykonawczy Rady Robotniczo-Żołnierskiej
11.11.1923: Pierwszy publiczny występ Karola Szymanowskiego w Poznaniu
11.11.1928: Otwarto 1. w Poznaniu stację pogotowia im. Marszałka Piłsudskiego (przy ul. Grunwaldzkiej)
12.11.1918: Jarogniew Drwęski został 1. polskim prezydentem Poznania
12.11.1960: Powołano Towarzystwo im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
14.11.1856: Otwarto gazownię miejską (przy ul. Grobla)
14.11.1902: Otwarto Bibliotekę im. Cesarza Wilhelma (dziś Biblioteka Główna UAM)
15.11.1779: Początek działalności w Poznaniu Komisji Dobrego Porządku
15.11.1913: Oddano do użytku most Śródecki
16.11.1879: Zakończono budowę nowego dworca kolejowego.
16.11.1945: Uruchomiono linię autobusową Poznań - Łódź
16.11.1990: Ukazał się 1. numer "Gazety Wielkopolskiej" - regionalnej części "Gazety Wyborczej"
17.11.1516: Urodził się Klemens Janicki, poeta łaciński, wychowanek Akademii Lubrańskiego
18.11.1900: Powołanie Towarzystwa Śpiewu "Harmonia"
22.11.1907: Powołanie Towarzystwa Techników Polskich
23.11.1896: W cukierni Michała Michalskiego odbył się 1. w Poznaniu pokaz filmowy
23.11.1932: Otwarto centralny dworzec autobusowy na placu prezydenta Drwęskiego
24.11.1887:
Urodził się Franciszek Ratajczak, górnik, powstaniec
26.11.1960: Otwarto 1. w Poznaniu Szkołę Tysiąclecia (przy ul. św. Jerzego)
26.11.1992: Otwarto Wielkopolska Giełdę (dziś Gildię) Rolno-Ogrodniczą we Franowie
27.11.1806: Cesarz Napoleon I przybył do Poznania.
27.11.1924: Na kongresie w Poznaniu utworzono Unię Związków Spółdzielczych w Polsce
28.11.1894: Urodził się Arkady Fiedler, pisarz, podróżnik, powstaniec
29.11.1831: Miasto Poznań uzyskało samodzielność obsady stanowisk w samorządzie miejskim
30.11.1582: Król Stefan Batory uwolnił poznańskich kupców od ceł wodnych i lądowych w całym kraju
30.11.1908: Działalność rozpoczęła jedyna poznańska spółdzielnia piekarska "Ceres" (dziś "Fawor")
30.11.1988: Przeniesiono prochy gen. Stanisława Taczaka z cmentarza w Malborku na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

lista banrów odsyłających na zewnętrzne strony

promocja

promocja

promocja

Koronawirus

promocja

promocja

Badam Poznan

promocja

promocja

Forum Rozwoju Miast

promocja

promocja

Opera, rower, kobieta na kocu na trawie.

promocja

promocja

Na górze niebieski napis, na dole studenci w sali wykładowej.

promocja

promocja

Śródmieście Poznania.