Edukacja szkolna

System edukacji szkolnej w Poznaniu obejmuje 390 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych. Uczęszcza do nich ponad 86 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych. Mniej niż co drugi uczeń kształci się w szkole podstawowej, mniej niż co drugi w szkole ponadpodstawowej, co siódmy w szkole policealnej. W grupie szkół ponadpodstawowych największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące, do których uczęszcza blisko połowa uczniów kształcących się na poziomie ponadpodstawowym lub policealnym. Naukę w technikum lub liceum artystycznym pobiera 15% uczniów, w branżowej szkole zawodowej - 3%. Współczynnik skolaryzacji brutto wynosi od 137,9 w liceach ogólnokształcących do 15,8 w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych I stopnia. Osoby dorosłe uzupełniają wykształcenie w 2 szkołach podstawowych, 23 liceach ogólnokształcących i 35 szkołach policealnych. Poznańskie szkoły zawodowe dla młodzieży kształcą najwięcej specjalistów usług dla ludności (14%), inżynieryjno-technicznych (11%), technologii ICT (10%) oraz biznesu i administracji (8%). W szkołach policealnych najwięcej uczniów kształci się w kierunku biznes i administracja (22%) oraz medycznym (19%).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej