Edukacja szkolna

System edukacji szkolnej w Poznaniu obejmuje 396 szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych. Uczęszcza do nich ponad 80 tys. dzieci, młodzieży i dorosłych. Mniej niż co trzeci uczeń kształci się w szkole podstawowej, co szósty w gimnazjum, prawie co trzeci w szkole ponadgimnazjalnej, co dziewiąty w szkole policealnej. W grupie szkół ponadgimnazjalnych, największym zainteresowaniem cieszą się licea ogólnokształcące, do których uczęszcza blisko połowa uczniów kształcących się na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym. Naukę w technikum lub liceum artystycznym pobiera 11% uczniów, w zasadniczej szkole zawodowej - 2%. Współczynnik skolaryzacji brutto wynosi od 132,7 w liceach ogólnokształcących do 15,5 w zasadniczych szkołach zawodowych. Osoby dorosłe uzupełniają wykształcenie w 99 gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach policealnych. Poznańskie szkoły zawodowe dla młodzieży kształcą najwięcej specjalistów usług dla ludności (14%), inżynieryjno-technicznych (11%), technologii ICT (10%) oraz biznesu i administracji (8%). W szkołach policealnych najwięcej uczniów kształci się w kierunku biznes i administracja (22%) oraz medycznym (19%).