Poznań wśród najlepszych europejskich miast przyszłości

Po raz kolejny Miasto Poznań znalazło się na podium w niezależnym rankingu fDi Intelligence: Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 2024. W kategorii "przyjazność biznesowi" stolica Wielkopolski zajęła 2. miejsce, a w klasyfikacji ogólnej - 7.

Gospodarka i rynek pracy w Poznaniu w 2023 r.

W 2023 r. zwiększyła się liczba podmiotów gospodarczych, wydajność pracy w budownictwie, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Na 100 zatrudnionych przypadały 2 osoby bezrobotne.

Ocena wiarygodności kredytowej Poznania

Agencja Fitch Ratings potwierdziła ratingi Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną. To najwyższa możliwa ocena, jaką może ona przyznać polskim samorządom - równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.

Poznańskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych

W rankingu polskich szkół wyższych opublikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy trzecie miejsca w swoich kategoriach zajęły: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Kobiety w Poznaniu

W Poznaniu zamieszkuje więcej kobiet niż mężczyzn, na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet.

Stress Resilient City czyli Miasto Odporne na Stres

Jak powinno wyglądać nowoczesne miasto odporne na kryzysy i zagrożenia, zwłaszcza te wynikające z pandemii? Jakie są potrzeby, obawy i priorytety jego mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania szukają naukowcy z poznańskich uniwersytetów. Każdy może im pomóc i wziąć udział w ankiecie.

Zakończyły się konsultacje projektu nowego studium

Miejska Pracownia Urbanistyczna opublikowała raport podsumowujący przebieg drugiego etapu konsultacji społecznych, dotyczących projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.

Raport o stanie Poznania - zapisy na debatę

W Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu Bazy Danych Miasta pojawił się najnowszy "Raport o stanie Miasta Poznania za 2021 rok". 21 czerwca podczas sesji będą o nim dyskutować radni miejscy. W debacie mogą również wziąć udział poznanianki i poznaniacy, którzy zgłoszą taką chęć przewodniczącemu rady.

Wysoki rating Poznania

Agencja Fitch Ratings potwierdziła wysoki rating Poznania: A-. To najwyższy możliwy poziom dla polskiego miasta. Oznacza on, że Miasto ma bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Równocześnie jednak agencja podkreśliła, że Polski Ład źle wpłynie na dochody lokalnych samorządów.

OK Poznań

Ruszył miejski program OK Poznań - dzięki niemu każdy, kto rozlicza podatki w Poznaniu, może skorzystać z licznych zniżek.

Gospodarka w Poznaniu

Do końca listopada w Poznaniu wskaźniki rozwoju gospodarczego wzrosły, a stopa bezrobocia zmniejszyła się. 

Strona 1 2 59