Raport o stanie miasta Poznania

Na stronie Bazy Danych Miasta opublikowano najnowszą edycję raportu o stanie miasta Poznania. Przedstawiono w niej najważniejsze informacje nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania w 2020 r. W najbliższy wtorek, 15 czerwca, podczas sesji Rady Miasta, odbędzie się debata nad tym dokumentem.

Rekomendacje Poznańskiego Panelu Obywatelskiego

Całkowite odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych - przy zapewnieniu wsparcia dla osób najuboższych, ochrona miejskich fortów i ogródków działkowych, budowa ogrodów deszczowych, zwiększanie powierzchni zalesionych i biologicznie czynnych, wdrożenie programu pielęgnacji drzew - to tylko część rekomendacji wypracowanych w Poznańskim Panelu Obywatelskim. Łącznie jest ich 77. 

Porozmawiajmy o Poznaniu

Na portalu Bazy Danych Miasta pojawił się najnowszy "Raport o stanie miasta Poznania za 2020 rok". 15 czerwca podczas sesji będą o nim dyskutować radni miejscy. W debacie mogą również wziąć udział poznanianki i poznaniacy, którzy zgłoszą taką chęć przewodniczącemu rady.

Strona 1 2 57