Księgi stanu cywilnego

Miasto Poznań przechowuje księgi stanu cywilnego (urodzeń, zgonów, małżeństw) z ostatnich 100 lat. Po upływie tego czasu, najstarsze roczniki są sukcesywnie oddawane do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Odpisy aktów stanu cywilnego można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Informacja telefoniczna 61 6463344, fax 61 8784336

e-mail: sc@um.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej