Księgi stanu cywilnego

Miasto Poznań przechowuje księgi stanu cywilnego (urodzeń, zgonów, małżeństw) z ostatnich 100 lat. Po upływie tego czasu, najstarsze roczniki są sukcesywnie oddawane do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Odpisy aktów stanu cywilnego można otrzymać w  dowolnym USC w Polsce, w Poznaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Informacja telefoniczna 61 6463344, fax 61 8784336

e-mail: sc@um.poznan.pl

lub poprzez stronę internetową https://obywatel.gov.pl/

Miejski kataster nieruchomości

Informacje dotyczące miejskiego katastru nieruchomości udostępnia Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz". Geopoz udostępnia on-line System Informacji Przestrzennej z cyfrową mapą miejską oraz granicami działek i konturami budynków.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz"

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

Informacja telefoniczna: 61 8271 500, fax: 61 8230201

e-mail: geopoz@geopoz.poznan.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej