Transport zewnętrzny

Poznań, jako jedyne polskie miasto poza Warszawą, leży na skrzyżowaniu 2 bazowych korytarzy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne-Bałtyk oraz Bałtyk-Adriatyk, pełniąc rolę bazowego miasta-węzła. Leży w połowie drogi pomiędzy Berlinem i Warszawą, 156 km od granicy polsko-niemieckiej. Poznań stanowi ważny węzeł 7 dróg o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym. Przez Poznań przebiega odcinek autostrady A2 z Konotopy k. Warszawy do Świecka (z 26-kilometrową obwodnicą autostradową w południowej części miasta), który docelowo prowadzić będzie do granicy polsko-białoruskiej w Terespolu. Ruch tranzytowy, szczególnie pojazdów ciężarowych, wyprowadzają z miasta obwodnice Poznania: zachodnia i wschodnia. Połączenia kolejowe z największymi miastami polskimi i europejskimi zapewnia Poznański Węzeł Kolejowy. W Poznaniu na Franowie znajduje się jedna z największych towarowych kolejowych stacji w Polsce, usytuowana na fragmencie międzynarodowej trasy kolejowej E20, z Centrum Logistycznym PKP Cargo SA z terminalem przewozów intermodalnych. W mieście znajduje się międzynarodowe lotnisko regionalne Ławica z 2 nowoczesnymi terminalami pasażerskimi, terminalem cargo oraz dla ruchu general aviation. Lotnisko zapewnia regularne połączenia z miastami europejskimi, w tym z największymi metropoliami. Rocznie korzysta z niego ponad 2 mln pasażerów. Na terenie miasta znajduje się także wojskowe lotnisko Krzesiny.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej