W Poznaniu 63% mieszkańców stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej. W mieście pracuje 344 tys. osób, w tym 244 tys. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób. 80% pracuje w sektorze usług, przede wszystkim rynkowych. W usługach o wysokim nasyceniu wiedzą  oraz usługach high-tech, wymagających wysoko wykwalifikowanych pracowników, pracuje blisko połowa pracujących. W przemyśle i budownictwie pracuje 19%, w tym ponad połowa w przemyśle wysokiej techniki. Najwięcej nowych miejsc pracy tworzą mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią 99% wszystkich firm zarejestrowanych w systemie REGON. Ponad dwie trzecie pracowników pracuje w firmach mikro i dużych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej