W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta około 700 tys. osób. Są to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Prawie 635 tys. osób codziennie nocuje w Poznaniu.

Według oficjalnej statystyki GUS, w Poznaniu mieszka 534,8 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkują w mieście i korzystają na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Są to przede wszystkim uczniowie i studenci studiów dziennych spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy (głównie obywatele Ukrainy). Gęstość zaludnienia na 1 km kw. wynosi 2,1 tys. osób. Na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 58% ogółu mieszkańców, w tym blisko 2/3 należy do grupy mobilnej (18-44 lat). Stosunkowo najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku 25-44 lat (34%). Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkuje 50 tys. obywateli Ukrainy, przede wszystkim tymczasowych pracowników. Stanowią oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście.


Struktura ludności wg grup wieku

Wiek     Razem        M            K

0-4        29412    15146    14266

5-9        25663    13219    12444

10-14    24066    12305    11761

15-19    19837    10118    9719

20-24    20619    10554    10065

25-29    30599    14787    15812

30-34    48208    23164    25044

35-39    51856    25638    26218

40-44    44631    22096    22535

45-49    34360    16869    17491

50-54    27279    13040    14239

55-59    28744    13448    15296

60-64    36999    16350    20649

65-69    37394    15524    21870

70-74    31230    12634    18596

75-79    15228    5759       9469

80-84    14244    4762       9482

85+       14444    4217      10227

źródło: GUS                                      

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej