Poznań należy do najsilniejszych gospodarczo miast Polski. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy 72% Wartości Dodanej Brutto (WDB) oraz jest miejscem pracy dla 80% ogółu pracujących w Poznaniu. Jedną trzecią WDB wytwarzają jednostki prowadzące działalność związaną z handlem i naprawami, zakwaterowaniem i gastronomią, informacją i komunikacją oraz transportem, gospodarką magazynową i łącznością. Wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) wynosi 55,8 mld zł. W przeliczeniu na mieszkańca 103,4 tys. zł i jest blisko 2-krotnie więcej niż średnia dla Polski i Wielkopolski oraz jest największa w kraju, po Warszawie.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej