Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla ponad 16% pracujących i dostarcza, drugą po usługach, największą część wytworzonej w mieście Wartości Dodanej Brutto. Poznań stanowi ważny ośrodek przemysłu: motoryzacyjnego, spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego oraz maszynowego. Do czołowych producentów w skali kraju należą: Volkswagen Poznań Sp. z o. o., Bridgestone Poznań Sp. z o. o., Exide Technologies SA, Kompania Piwowarska SA, Unilever Polska Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o. o., Jutrzenka Colian Sp. z o.o. Zakład w Poznaniu, Lisner Sp. z o. o., Terravita Sp. z o. o., Poznańska Palarnia Kawy Astra® Sp. z o. o., Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska "Fawor", GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Nivea Polska Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Ziołolek" Sp. z o. o., Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "Herbapol" SA, Grupa Kapitałowa H. Cegielski - Poznań SA, SKF Poznań SA. Główny udział w przychodach ze sprzedaży w przemyśle mają: produkcja sprzętu transportowego, produkcja artykułów spożywczych, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Przychody ze sprzedaży produkcji i usług wynoszą rocznie ponad 40 mld zł.

Struktura produkcji sprzedanej przemysłu, jak i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskazują na rosnący udział w produkcji przemysłowej działów zaawansowanych technologicznie. Do największych poznańskich przedsiębiorstw produkcyjnych high-tech należą: Exide Technologies SA, Apator Powogaz SA, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Grupa H. Cegielski SA, Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o., Nivea Polska SA, Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol SA, SKF Poznań SA, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań Sp. z o.o.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej