Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkuje 50 tys. obywateli Ukrainy, przede wszystkim tymczasowych pracowników. Stanowią oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście.

W Poznaniu jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ponad 7 tys. osób osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym ok. 4,5 obywateli Ukrainy. Ponad  5,5  tys.  cudzoziemców  studiuje w poznańskich szkołach wyższych, w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus, w tym ponad 2 tys. stanowią obywatele Ukrainy.  W poznańskich szkołach uczy się 0,9 tys. uczniów z innych krajów. Powiatowy  Urząd  Pracy  rejestruje rocznie ponad 60 tys. oświadczeń  pracodawcy  o  zamiarze  zatrudnienia pracownika z obcym obywatelstwem w Poznaniu i powiecie poznańskim, w tym blisko 57 tys. oświadczeń dotyczy obywateli  Ukrainy  oraz  wydaje  1,1  tys.  zezwoleń  na  pracę  sezonową  dla  osób  z  obcym obywatelstwem,  w  tym  95%  dla  obywateli  Ukrainy. 


Kraje o największej liczbie obywateli przebywających w Poznaniu

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy pow. 3 miesięcy

obywatele Ukrainy: 4,5 tys.

obywatele Białorusi: 0,4 tys.

obywatele Niemiec: 0,2 tys.

obywatele Rosji: 0,15 tys.

obywatele Indii: 0,14 tys.

obywatele Gruzji: 0,1 tys.

obywatele Wielkiej Brytanii: 0,09 tys.

obywatele Francji: 0,08 tys.

obywatele Włoch: 0,08 tys.

obywatele Hiszpanii: 0,07 tys.

obywatele Holandii: 0,06 tys.

obywatele Bułgarii: 0,05 tys.

Studenci kształcący się w poznańskich szkołach wyższych

1. Pełen program studiów

obywatele Ukrainy: 2,1 tys.

obywatele Białorusi: 0,4 tys.

obywatele Tajwanu: 0,2 tys.

obywatele USA: 0,2 tys.

obywatele Kanady: 0,2 tys.

2. Program Erasmus+

obywatele Hiszpanii: 0,3 tys.

obywatele Turcji: 0,3 tys.

obywatele Francji: 0,1 tys.

obywatele Portugalii: 0,1 tys.

Oświadczenia pracodawców z Poznania i powiatu poznańskiego o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

obywatele Ukrainy: 56,6 tys.

obywatele Białorusi: 2,6 tys.

obywatele Gruzji: 1,9 tys.

obywatele Mołdawii: 0,8 tys.

obywatele Rosji: 0,5 tys.

obywatele Armenii: 0,03 tys.