Monitorowanie jakości usług publicznych

Realizowany przez Miasto Kraków (lider projektu) i Miasto Poznań (partner projektu) w latach 2011-2015 innowacyjny projekt partnerski "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" miał na celu poprawę skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych świadczonych przez JST w Polsce. Projekt adresowany był do kierujących jednostkami samorządu, pracowników administracji samorządowej, mieszkańców i wszystkich odbiorców usług świadczonych przez administrację lokalną.