Poznań należy do ośrodków o dużym potencjale naukowo-badawczym. Badania naukowe prowadzą szkoły wyższe oraz blisko 50 placówek naukowo-badawczych. Są to przede wszystkim jednostki resortowe, często jedyne w danej branży w skali kraju, uczestniczące w międzynarodowych projektach badawczych, oraz 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN). Placówki te odnoszą sukcesy m.in. w badaniach o charakterze molekularnym, genetycznym, biotechnologicznym, immunologicznym, technologicznym. Poznańskie środowisko naukowo-badawcze, skupione zarówno w instytutach naukowo-badawczych, jak i na uczelniach, wdraża nowe inter- i multidyscyplinarne rozwiązania organizacyjne, np.: centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, platformy technologiczne, które uczestniczą w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu biologii, ochrony środowiska, logistyki, biotechnologii, bioinżynierii, badań kosmicznych, technologii informacyjnych i nanotechnologii.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej