Poznań należy do ośrodków o dużym potencjale naukowo-badawczym reprezentowanym przez 260 jednostek prowadzących działalność B+R. Badania naukowe prowadzą szkoły wyższe oraz blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny - drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce. Placówki te odnoszą sukcesy m.in. w badaniach o charakterze molekularnym, genetycznym, biotechnologicznym, immunologicznym, technologicznym. Poznańskie środowisko naukowo-badawcze, skupione zarówno w instytutach naukowo-badawczych, jak i na uczelniach, wdraża nowe inter- i multidyscyplinarne rozwiązania organizacyjne, np.: centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, platformy technologiczne, które uczestniczą w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu biologii, ochrony środowiska, logistyki, biotechnologii, bioinżynierii, badań kosmicznych, technologii informacyjnych i nanotechnologii.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej