Fundusze europejskie

Po wstąpieniu Polski do UE Miasto Poznań oraz firmy i organizacje działające w Poznaniu korzystają z funduszy unijnych. Dzięki unijnej pomocy w mieście powstaje nowoczesna infrastruktura drogowa i kanalizacyjna, nowe obiekty dydaktyczno-naukowe, obiekty ochrony zdrowia, kultury i turystyki. Przy finansowaniu inwestycji Miasto Poznań korzysta także ze środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.