Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest stowarzyszeniem gmin i powiatów aglomeracji poznańskiej, do którego należą: Miasto Poznań, powiat poznański, gminy powiatu poznańskiego, Śrem, Szamotuły i Skoki, oraz gminy i powiaty wykazujące silne związki z aglomeracją poznańską. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.