Profil Metropolii

Metropolia Poznań leży w centrum województwa wielkopolskiego. Obejmuje obszar zurbanizowany wokół Poznania z ośrodkami o wykształconych więziach funkcjonalnych w sferach społecznej, gospodarczej, z rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną. Więzi te ciążą wyraźnie ku stolicy rejonu Poznaniowi. Na jej obszarze, stanowiącym 11% województwa wielkopolskiego, zamieszkuje blisko 1 mln osób, czyli 30% mieszkańców Wielkopolski.