Organizacje i platformy współpracy międzynarodowej

Miasto Poznań jest członkiem 11 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszającej miasta i regiony: Cities for Cyclists', EUROCITIES, European Cities Marketing, International Congress and Convention Association, Le Club de Strasbourg, Open & Agile Smart Cities, WHO Global Network for Age-friendly Cities, Mayors for Peace, Oder Partnerschaft, Poznań - Ille-et-Vilaine Foundation, WHO Healthy Cities Network - VI Phase, a także Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Przez Związek Miast Polskich oraz Unię Metropolii Polskich, Miasto Poznań jest reprezentowane także w Radzie Gmin i Regionów Europy, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Kongresie Regionów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej