Założone w 1986 r. stowarzyszenie Eurocities zrzesza duże miasta europejskie. Jego celem jest reprezentowanie interesów wielkich miast wobec instytucji Unii Europejskiej, działanie na rzecz utworzenia Europejskiej Polityki Miejskiej oraz wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń i dobrych wzorów pomiędzy miastami członkowskimi. Stowarzyszenie składa się z 7 forów: Współpracy, Kultury, Rozwoju Gospodarki, Środowiska, Społeczeństwa Wiedzy, Mobilności i Spraw Społecznych. W ramach forów pracują Grupy Robocze. Członkami stowarzyszenia jest obecnie ponad 140 dużych miast z ponad 30 miast europejskich, w tym 12 polskich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Poznań jest członkiem Eurocities od 2004 r. W latach 2010-2012 był Przewodniczącym Forum Rozwoju Gospodarczego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej