Mieszkalnictwo

W Poznaniu jest 258 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,4 mln m2. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 64,6 m2. Na jedno mieszkanie przypada średnio 3,5 izb, w których zamieszkują średnio 2,1 osób, a na jedną izbę przypada 0,6 osób. Ponad 80% mieszkańców mieszka w zabudowie wielorodzinnej. Ponad połowa mieszkań (55%) powstała po 1970 r., 23% powstało w latach 1945-1970, a 19% wybudowano przed 1944 r. Większość mieszkań (79%) posiada przynajmniej 3 izby. Blisko jedna czwarta mieszkań (23%) zajmuje od 40 do 49 m2, jedna piąta (21%) od 60 do 79 m2. Większość posiada łazienkę (98,2%), wodę bieżącą (99,9%), gaz sieciowy (79,5%), centralne ogrzewanie zbiorowe lub indywidualne (87,5%). Najwięcej mieszkań jest własnością osób fizycznych (65,5%). Mieszkania komunalne stanowią 4,9% zasobów.

Rocznie oddawanych jest do użytku 4 tys. nowych mieszkań,  W strukturze nowego budownictwa mieszkaniowego dominują mieszkania na sprzedaż lub wynajem (87% efektów).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej