Seminarium "Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania" (archiwum)

12 kwietnia 2012 r. Wydział Rozwoju Miasta zorganizował seminarium pt. "Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania". Celem seminarium była wymiana poglądów w zakresie zarządzania strategicznego miast w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Przeprowadzona zostanie też dyskusja w zakresie możliwych mechanizmów wspomagających implementację strategii rozwoju miast. Właściwe zrozumienie procesów budowania i wdrażania strategii miasta jako organizacji publicznej wymaga dogłębnego wykorzystania dorobku teorii zarządzania strategicznego oraz zarządzania publicznego. Takiemu wyzwaniu odpowiada koncepcja monografii pt. " Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania", która powstała przy współpracy środowiska naukowego Krakowa i Poznania oraz praktyków UMP. Problematyka zarządzania strategicznego posiada już pewien dorobek w praktyce polskich miast. Badania w tym zakresie wskazują na liczne słabości, nie tyle samych dokumentów strategicznych, co systemu ich wdrażania i kontroli. Stąd pomysł dopełnienia zagadnień ujętych w monografii, dyskusją na temat aspektów implementacji strategii.

Seminarium zainaugurowało cykl konferencji "Współczesne wyzwania rozwoju Poznania".

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej