Przedstawicielstwa zagraniczne w Poznaniu

Przedstawicielstwa zagraniczne z siedzibą w Poznaniu

 • Agencja Konsularna Stanów Zjednoczonych Ameryki
 • Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej
 • Konsulat Republiki Albanii
 • Konsulat Generalny Irlandii
 • Konsulat Generalny Republiki Turcji
 • Konsulat Bośni i Hercegowiny
 • Konsulat Federacyjnej Republiki Brazylii
 • Konsulat Królestwa Danii
 • Konsulat Królestwa Marokańskiego
 • Konsulat Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
 • Konsulat Republiki Chorwacji
 • Konsulat Republiki Czeskiej
 • Konsulat Republiki Federalnej Niemiec
 • Konsulat Republiki Finlandii
 • Konsulat Republiki Francuskiej
 • Konsulat Republiki Gwatemali
 • Konsulat Republiki Litewskiej
 • Konsulat Republiki Peru
 • Konsulat Repubiiki Portugalskiej
 • Konsulat Republiki Słowackiej
 • Konsulat Republiki Włoskiej
 • Konsulat Ukrainy
 • Konsulat Węgier
 • Konsulat Wielkiego Księstwa Luksemburga
 • Konsulat Wschodniej Republiki Urugwaju
 • Konsulat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej