Administracja

Miasto Poznań, jako administracyjne centrum województwa wielkopolskiego, jest siedzibą Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W Poznaniu, posiadającym jednocześnie status gminy i powiatu grodzkiego, urzędują, oprócz władz Miasta Poznania, także władze powiatu poznańskiego ziemskiego. Swoją siedzibę mają tu również Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Rada Miasta Poznania jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na czteroletnią kadencję. Obecnie urzędujących radnych wybrano w 2018 r. Radę tworzy 37 osób. Funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Poznania sprawuje Grzegorz Ganowicz (KO), a funkcje wiceprzewodniczących - Przemysław Alexandrowicz (PiS), Agnieszka Lewandowska (KO) i Halina Owsianna. Radni współpracują w ramach 14 komisji stałych.

Urząd Prezydenta Miasta Poznania pełni Jacek Jaśkowiak, a funkcje Zastępców Prezydenta Miasta Poznania sprawują: Mariusz Wiśniewski, Jędrzej Solarski, Bartosz Guss. Stanowisko Skarbnika Miasta Poznania piastuje Barbara Sajnaj,Piotr Husejko, a Sekretarza Miasta Poznania Stanisław Tamm.

Obsługę administracyjną obywateli prowadzi 30 wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania. Część zadań publicznych Miasta realizuje 328 miejskich jednostek organizacyjnych. W ciągu roku wydziały Urzędu Miasta Poznania oraz miejskie jednostki administracyjne wydają blisko 565 tys. decyzji administracyjnych.