Forum Rozwoju Miast

Od 2017 r. w Poznaniu odbywa się raz w roku międzynarodowa konferencja Forum Rozwoju Miast na temat nowych trendów w rozwoju miast. Gośćmi specjalnymi są znani eksperci i prekursorzy nowych trendów w miastach. Od 2021 r. konferencja odbywa się w czasie samorządowego spotkania Local Trends.