WHO Healthy Cities Network

Międzynarodowa sieć miast realizująca założenia koncepcji Zdrowych Miast, zainicjowana w 1988 r. przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia celem poprawy warunków zdrowotnych miast i stanu zdrowia ich mieszkańców. Zrzeszone miasta realizują założenia programu Zdrowych Miast w ramach pięcioletnich etatów, z których każdy dotyczy innych priorytetów zdrowotnych. Od 2009 r. realizowany jest piąty etap (V Faza) skupiający się na zdrowiu i równości w dostępie do usług ukierunkowanych na profilaktykę oraz tworzeniu zdrowego środowiska. W sieci uczestniczy ponad 90 miast z 30 krajów europejskich, w tym 7 polskich miast (nie we wszystkich fazach programu). Poznań przystąpił do Sieci Zdrowych Miast w 1993 r. Miasto uczestniczyło w II, IV i V Fazie programu oraz zostało przyjęte do VI Fazy.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej