Aktywność gospodarcza

W Poznaniu działa ponad 100 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba spółek z kapitałem zagranicznym (4,0 tys.) jest jedną z największych w Polsce. Przedsiębiorczość w Poznaniu opiera się przede wszystkim na działalności mikro, małych i średnich firm, które stanowią 99,9% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście. Ich zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowywaniu się do reguł gry rynkowej.

Rocznie jest rejestrowanych prawie 9 tys. nowych firm. Podmioty gospodarcze prowadzą najczęściej działalność usługową, w tym najliczniej w sekcjach "Handel; naprawa pojazdów samochodowych" oraz "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna". Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu jest własna działalność gospodarcza (60%) oraz spółki prawa handlowego (23%).

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej