Rocznik Statystyczny Miasta Poznania

Rocznik Statystyczny Poznania, Urząd Statystyczny w Poznaniu

..."Rocznik Statystyczny Poznania jest kolejną edycją opracowania o sytuacji społeczno-gospodarczej stolicy Wielkopolski. Publikacja ta, w ostatnich latach ukazująca się w cyklu dwuletnim, stanowi kontynuację roczników wydawanych w Poznaniu od roku 1921. Aktualny portret miasta nakreślony tu został przy pomocy wybranych wskaźników i charakterystyk liczbowych opisujących zjawiska społeczne, demograficzne i gospodarcze."... Jacek Kowalewski Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej