Roczniki statystyczne Stołecznego Miasta Poznania

Roczniki Statystyczne Stołecznego Miasta Poznania za lata 1921-1938 wydane przez Urząd Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania

..."Co się zaś tyczy układu i zakresu treści Rocznika Statystycznego, to należy podkreślić, że celem jego od samego początku jest dawać możliwie pełen liczbowy obraz życia zbiorowego całego miasta w najróżnorodniejszych dziedzinach"... Zygmunt Zaleski Tymczasowy Wiceprezydent Miasta, Poznań 1938

Statystyka miasta Poznania w roku 1780: ulożona na podstawie spisu dokonanego przez poznańską Komisyą Dobrego Porządku

..."Także pod względem swego zabudowania mógł Poznań przypominać większe ówczesne miasta zagraniczne. Przynajmniej śródmieście składowało się niemal wyłacznie z kamienic i domów murowanych, które tutaj stanowiły wicej niz 80% wszystkich domów mieszkalnych. Toteż, z wyjątkiem Warszawy, Krakowa, Wilna, Gdańska i Torunia nie miało może żadne z miast ówczesnej Polski tyle kamienic co Poznań (309)."... Stanisław Jabczyński (autor publikacji)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej