W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta około 700 tys. osób. Są to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Prawie 635 tys. osób codziennie nocuje w Poznaniu.

Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkuje 50 tys. obywateli Ukrainy, przede wszystkim tymczasowych pracowników. Stanowią oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście. Powiatowy Urząd Pracy zarejestruje rocznie ponad 62 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia pracownika z obcym obywatelstwem w Poznaniu i powiecie poznańskim, w tym blisko 57 tys. oświadczeń dotyczy obywateli Ukrainy oraz wydaje rocznie 1,1 tys. zezwoleń na prace sezonową dla osób z obcym obywatelstwem, w tym 95% dla obywateli Ukrainy. Ponad 5,5 tys. cudzoziemców studiuje w poznańskich szkołach wyższych, w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus, w tym blisko 2,1 tys. stanowią obywatele Ukrainy. W Poznaniu jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym ok. 4,5 obywateli Ukrainy.

Według oficjalnej statystyki GUS, w Poznaniu mieszka 534,8 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkują w mieście i korzystają na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Są to przede wszystkim uczniowie i studenci studiów dziennych spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy (głównie obywatele Ukrainy). Gęstość zaludnienia na 1 km kw. wynosi 2,1 tys. osób. Na 100 mężczyzn przypada 114 kobiet. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 58% ogółu mieszkańców, w tym blisko 2/3 należy do grupy mobilnej (18-44 lat). Stosunkowo najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku 25-44 lat (34%).


Struktura ludności wg grup wieku:

 • 0-4 lat: 28979
 • mężczyźni: 14874
 • kobiety: 14105
 • 5-9 lat: 22980
 • mężczyźni: 11845
 • kobiety: 11135
 • 10-14 lat: 19704
 • mężczyźni: 10141
 • kobiety: 9563
 • 15-19 lat: 23147
 • mężczyźni: 11669
 • kobiety: 11478
 • 20-24 lat: 37421
 • mężczyźni: 18315
 • kobiety: 19106
 • 25-29 lat: 52294
 • mężczyźni: 25326
 • kobiety: 26968
 • 30-34 lat: 51305
 • mężczyźni: 25354
 • kobiety: 25951
 • 35-39 lat: 44637
 • mężczyźni: 22077
 • kobiety: 22560
 • 40-44 lat: 32262
 • mężczyźni: 15800
 • kobiety: 16462
 • 45-49 lat: 29157
 • mężczyźni: 14121
 • kobiety: 15036
 • 50-54 lat: 34131
 • mężczyźni: 15933
 • kobiety: 18198
 • 55-59 lat: 43224
 • mężczyźni: 19196
 • kobiety: 24028
 • 60-64 lat: 41365
 • mężczyźni: 18075
 • kobiety: 23290
 • 65-69 lat: 28160
 • mężczyźni: 11941
 • kobiety: 16219
 • 70-74 lat: 19627
 • mężczyźni: 7703
 • kobiety: 11924
 • 75-79 lat: 18169
 • mężczyźni: 6524
 • kobiety: 11645
 • 80-84 lat: 13956
 • mężczyźni: 4773
 • kobiety: 9183
 • 85 lat i więcej: 10224
 • mężczyźni: 2832
 • kobiety: 7392