Cities of Change - cooperation of cities in the field of city development

Międzynarodowy projekt partnerski, którego celem jest stworzenie europejskiej sieci dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących problematyki rozwoju miast ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i narzędzi strategicznego zarządzania. W obszarze zainteresowania pozostają zagadnienia związane z monitoringiem strategicznym, konsultacjami społecznymi i badaniem jakości życia. Działania projektu zmierzają także do wyeksponowania roli obywateli w procesie decyzyjnym, promowania demokracji partycypacyjnej i dobrego rządzenia. Bardzo ważnym aspektem projektu jest promowanie transferu wiedzy ze środowiska naukowego do samorządów dla bardziej efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem miastami. Dodatkowo efektem realizacji projektu będzie zeszyt naukowy przygotowany w ramach wydawnictwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Zeszyt naukowy będzie podsumowaniem dyskusji środowiska naukowego w obszarach pozostających w kręgu zainteresowań projektu, tj. monitoringu strategicznego, konsultacji społecznych oraz badań jakości życia.

Projekt adresowany jest do: kierujących jednostkami samorządu, pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli środowiska naukowego, mieszkańców i wszystkich odbiorców usług świadczonyc przez administrację lokalną.

Liderem projektu jest Miasto Poznań, a partnerami: Bolonia (Włochy), Bukareszt (Rumunia), Dyneburg (Łotwa), Dublin (Irlandia), Florencja (Włochy), Haga (Holandia), Hengelo (Holandia), Kłajpeda (Litwa), Murcja (Hiszpania), Padwa (Włochy), Rennes (Francja), Wolverhampton (Wielka Brytania), Region Metropolitalny Hanower - Brunszwik - Getynga - Wolfsburg (Niemcy).

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na dwa lata, od czerwca 2013 do kwietnia 2015r. Podczas dwóch lat realizacji projektu zostaną zorganizowane w Poznaniu trzy główne wydarzenia obejmujące konferencje połączone z warsztatami i debatami, seminarium oraz wizytami studyjnymi.

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach Programu Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich. Wartość dofinansowania projektu: 99 tys. euro.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej