KOLEKCJA BARBARY PIASECKIEJ JOHNSON W POZNAŃSKIM ZAMKU?

El Greco
KOLEKCJA BARBARY PIASECKIEJ JOHNSON W POZNAŃSKIM ZAMKU?

W roku 1876 Książę Władysław Czartoryski postanowił zdeponować w Krakowie zbiory dzieł sztuki, kolekcję pamiątek i księgozbiór, gromadzone od drugiej połowy XVIII wieku w Puławach i Paryżu. Władze miasta udostępniły na ten cel odpowiedni budyne3k i w ten sposób powstało słynne prywatne Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 1950 roku stanowi ono oddział Muzeum narodowego w Krakowie i obejmuje dzieła m.in. Rembrandta, G. Belliniego, D. Boutsa i przede wszystkim Leonarda da Vinci ("Dama z łasiczką").
Powołując się na tę tradycję Barbara Piasecka Johnson postanowiła umieścić swoją kolekcję w jednym z polskich miast. W wielu rozmowach z przedstawicielami Pani Piaseckiej Johnson, prezydent Ryszard Grobelny przekonywał, że najodpowiedniejszym miejscem na utworzenie galerii jest Poznań. Efektem zabiegów prezydenta Grobelnego jest złożona przez Fundację The Barbara Piasecka Johnson Foundation propozycja oddania Miastu Poznań w nieodpłatny depozyt na 20 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu, kolekcji dzieł sztuki. Obejmuje ona:
- około 40 obrazów olejnych na płótnie i drewnie pędzla m.in. Rembrandta, Caravaggia, Lucasa Cranacha, Fra Angelico, Ribery, Velazqueza, Bronzina, Giorgione - Tycjana, Carracciego, Vermeera, Zurbarana, Lorraina,
- około 50 rysunków takich mistrzów jak Leonardo da Vinci, Botticelli, Mantegna, Guido Reni, Guercino, Lorrain, Tiepolo,
- około 15 rzeźb w brązie i marmurze z okresu renesansu, baroku i empire, które wyszły spod dłuta m.in. Lombarda, Giambolognii, Susiniego, Ferdinanda i Pietra Tacca, Algardiego, Pigalla, Pajou, Bandinellego,
- 8 arrasów z XVI i XVII wieku
- 2 gobeliny z XVII wieku
- zbiór zabytkowych mebli z XVI, XVII, XVIII i początków XIX wieku.
W skład depozytu wchodziłyby również elementy wyposażenia dodatkowego, tj. zabytkowe boazerie i marmury oraz dzieła sztuki zdobniczej takie jak srebra, porcelana, żyrandole czy świeczniki, które powinny stanowić właściwą oprawę ekspozycji, a ponadto księgozbiór z dziedziny historii sztuki.
Stworzona w Poznaniu galeria mogłaby stać się pod względem tematycznym i estetycznym jedną z najważniejszych w Europie i znaczącą w świecie, wzbogacając polskie zasoby kulturalne.
Podczas wstępnych rozmów przedstawicieli Miasta z Panią Barbarą Piasecką Johnson, założycielka Fundacji obejrzała proponowany obiekt (II piętro Zamku Cesarskiego) i uzyskał on jej akceptację. Fizyczne przekazanie dzieł sztuki do depozytu będzie możliwe po dokonaniu niezbędnych prac adaptacyjnych (wystrój, oświetlenie, klimatyzacja, instalacja przeciwpożarowa i alarmowa, itp.).
Wszystkie przedstawione obok dzieła sztuki pochodzą z kolekcji Barbary Piaseckiej Johnson.