Dofinansowanie projektów naukowych

Pięć projektów realizowanych przez naukowców z Poznania zdobyło dofinansowanie w ramach programów: TEAM oraz TEAM-TECH realizowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Łącznie na innowacyjne prace prowadzone w 17 zespołach badawczych Fundacja przeznaczy prawie 59 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie projektów naukowych
Dofinansowanie projektów naukowych

W konkursie TEAM dofinansowanie otrzymało 13 projektów spośród 60 kandydatów. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie 44 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz ponad 39 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

W ramach tego programu dofinansowanie otrzymały także 4 projekty realizowane przez naukowców z Poznania:

Najważniejsze koncepcje myślenia historycznego z Wydziału Neofilologii UAM,

Patogeneza w oparciu o RNA z ekspansją powtórzeń trinukleotydów - mechanizmy i strategie leczenia z Wydziału Biologii UAM,

Identyfikacja czynników chromatynowych wpływających na rekombinację mejotyczną u roślin z Wydziału Biologii UAM,

Skalowalne systemy magazynów danych w pamięci oparte na mieszanych typach danych i algorytmach replikacji zapewniające wydajne i wolne od anomalii zarządzanie danymi w rozwijających sie architekturach opartych na pamięci trwałej z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej.

W programie TEAM-TECH dofinansowanie otrzymały 3 projekty, w tym jeden realizowany przez konsorcjum: Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz firmy Innosil sp. z o.o. - Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami.

Projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości o 2,8 miliona złotych do 4 milionów złotych.

Finansowanie zostało przyznane na okres 3 lat. Laureaci zostali wyłonieni w konkursie w ramach trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.