Smart City - wakacyjne poszukiwania - konkurs dla studentów

22 września rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń w konkursie dla studentów "Smart City - wakacyjne poszukiwania sprytnej innowacji". Celem konkursu jest promocja idei Smart City oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań funkcjonujących na świecie, które można wdrożyć w Poznaniu do poprawy jakości życia.

Smart City - wakacyjne poszukiwania - konkurs dla studentów
Smart City - wakacyjne poszukiwania - konkurs dla studentów

Studenci w trakcie swoich wakacyjnych podróży mogli podpatrywać innowacyjne rozwiązania, które można zastosować w Poznaniu. Realne rozwiązanie musi dotyczyć jednego z 6 obszarów identyfikujących inteligentne miasto, tj.: Ludzi, Jakości Życia, Środowiska, Gospodarki, Zarządzania Miastem lub Mobilności.

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony 22 września. Swoje pomysły będzie można przesyłać do 15 października 2019.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Załączniki