Dodaj obiekt - Pomoc dla osób doznających przemocy

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji "Dziecko w Centrum"

Opis

Ośrodek udziela pomocy (psychologicznej, prawnej, mediacyjnej, psychiatrycznej, materialnej) osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkowkom przestępstw oraz osobom  im najbliższym, w tym dzieciom i młodzieży doświadczającej przemocy domowej oraz dorosłym doświadczającym przemocy domowej.

Dyżur telefoniczny i osobisty: poniedziałek-sobota w godz. 8:00-20:00, kontakt: tel. 539 106 106

Dyżur telefoniczny w godz. 20:00-8:00 oraz w niedziele/święta, kontakt: tel. 786 160 100

Wróć do listy