Wydarzenia na planie Pokaż na planie
plakat

Przedsiębiorcze muzeum? - spotkanie i dyskusja

2019-08-28 ( środa )
17:00
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Przedsiębiorcze muzeum? Wyzwania instytucji kultury w systemie gospodarki czasu wolnego - dyskusja z udziałem prof. Aleksandra Surdeja.

Brama Poznania zaprasza do udziału w spotkaniu oraz w dyskusji na temat współczesnych wyzwań stojących przed instytucjami kultury w Polsce, a zwłaszcza przed muzeami, instytucjami dobra wspólnego o szczególnym znaczeniu kulturotwórczym.

Dyskusję rozpocznie prof. Aleksander Surdej, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 roku przedstawiciel Polski przy OECD w Paryżu. Profesor Surdej wygłosi wykład, w którym opisze doświadczenia, przykłady i problemy związane z przedsiębiorczą działalnością muzeów we współczesnej Francji. Podstawą jego wypowiedzi będzie niedawno opublikowana broszura pt. "Muzeum przedsiębiorcze" (Limes Publishing, Kraków/Paryż 2019), w której autor stawia tezę, iż "dziedzictwo kulturowe i dobra kultury zostały włączane do opartego na zasadach rynkowych procesu rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to tendencja z jednej strony pozytywna, gdyż otwierająca nowe możliwości eksponowania treści kulturowych i wzbogacania życia ludności, z drugiej ograniczająca, gdyż nakładająca na zarządzających instytucjami kultury konieczność mediacji i równoważenie misji ochrony wartości kulturowych z presją na tworzenie takiej formy oferty kulturowej, która zaspokaja oczekiwania współczesnych społeczeństw".

Jak na tym polu wyglądają polskie instytucje kultury? Jakie są potrzeby związane z przedsiębiorczym gospodarowaniem instytucjami kultury? W jaki sposób można znaleźć balans pomiędzy misją edukacyjną, kulturową, społeczną a presją gospodarczą? Czy te kwestie należy przeciwstawiać?

Wstęp wolny.

Organizatorzy: Fundacja Kolegium Wigierskie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Zobacz bramapoznania.pl