Dodaj obiekt - Domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U.R. - DPS zakonny

Opis

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie  Sióstr Urszulanek U.R.  Zapewnia opiekę 35 kobietom w podeszłym wieku i dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Domu jest kaplica, sala rehabilitacyjna, sala terapii zajęciowej, jadalnia, świetlica, oraz duży park i ogród z alejami spacerowymi.

Opis

Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Urszulanek. Dom przyjmuje wyłącznie kobiety. Dom zapewnia opiekę 20 kobietom przewlekle chorym i dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Domu jest świetlica, kaplica oraz duży park i ogród.

Dojazd

Dojazd środkami komunikacji miejskiej - autobus nr 62, 62*, 53 z ronda Rataje

Wróć do listy