Dzienni opiekunowie

III Dzienni Opiekunowie

Dzienni opiekunowie sprawują opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

Prezydent Miasta Poznania prowadzi Wykaz dziennych opiekunów. W Wykazie można znaleźć takie informacje, jak miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, liczbę dzieci powierzonych opiece, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej:https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

Informacje dotyczące procedury wpisywania dziennych opiekunów do Wykazu dziennych opiekunów znajdują się na stronie http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wykaz-dziennych-opiekunow-dzialajacych-na-terenie-miasta-poznania,214770/