Żłobek organizuje opiekę nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia w wymiarze do 10 godzin dziennie.

Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow. W Rejestrze można znaleźć takie informacje, jak miejsce prowadzenia żłobka, dane kontaktowe żłobka, liczbę miejsc w żłobku. Dla ułatwienia znalezienia rodzicom żłobka na portalu Emp@tia utworzono mapę żłobków i klubów dziecięcych

www.empatia.mpips.gov.pl/ mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych.

a) żłobki publiczne:

W Poznaniu działa 15 żłobków miejskich, połączonych w Poznański Zespół Żłobków:

- żłobek Krecik os. B. Chrobrego 108, 60-681 Poznań,

- żłobek Balbinka os. Bol. Śmiałego 106, 60 - 682 Poznań,

- żłobek Calineczka os. Pod Lipami 103, 61 - 628 Poznań,

- żłobek Ptyś os. Przyjaźni 134, 61 - 688 Poznań,

- żłobek Kalinka, ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań,

- żłobek Koniczynka, ul. Nowy Swiat 7/11, 60-582 Poznań

- żłobek Stokrotka, Al. Wielkopolska 21/25, 60-101 Pozanń

- żłobek Niezapominajka, ul. Moniki Cegłowskiej 14, 60-461 Poznań,

- żłobek Czerwony Kapturek, ul. Klonowica 3, 60-747 Poznań,

- żłobek Jacek i Agatka, ul. Winklera 8, 60 - 246 Poznań,

- żłobek Królewna Snieżka, ul. Grunwaldzka 34, 60 - 786 Poznań,

- żłobek Michałki, os. Czecha 75, 61 - 289 Poznań,

- żłobek Miś Uszatek, ul. Prądzyńskiego 16, 61-527 Poznań,

- żłobek Przemko, os. Rzeczpospolitej 77, 61 - 393 Poznań,

- żłobek Żurawinka, ul. Żurawinowa 5,7 61 - 455 Poznań.

Opieką w żłobku publicznym od 1.01.2021 r. objęte zostaną dzieci:

1) zamieszkałe na terenie miasta Poznania;

2) których rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy na rzecz miasta Poznania;

3) u których zostały wykonane obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień).

W przypadku niewykorzystania miejsc planowych Zespołu przez dzieci, które łącznie spełniają warunki określone w pkt 1, 2 i 3, obszar jego działania może wykraczać poza teren Miasta Poznania. Aktualnie Prezydent Miasta Poznania zawarł porozumienie (Uchwała nr LXI/651/IV/2005 Rady Miasta Poznania z późniejszymi zmianami) z gminą:

Mosina, Tarnowo Podgórne, Komorniki.

Dzieci zamieszkujące ww. gminy mogą zostać przyjęte do żłobka publicznego w Poznaniu. Przy czym rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani spełnić warunek, o którym mowa

w ust. 1 pkt 3 (wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych).

Warunkiem umieszczenia dziecka w żłobku jest złożenie wniosku:

  • w formie elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/ bądź
  • w formie papierowej (formularz dostępny na miejscu w każdym żłobku);
  • dostarczenie wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/opiekuna wniosku do żłobka I preferencji.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do żłobków publicznych znajduje się na stronie

https://nabor.pcss.pl/poznan/zlobek/

Informacje dotyczące procedury wpisywania żłobków do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych znajdują się na stronie

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/pocedury-zwiazane-z-rejestrem-zlobkow-i-klubow-dzieciecych,153784/