Dodaj obiekt - Inne podmioty działające na rzecz seniorów

Centrum Inicjatyw Senioralnych

Opis

Centrum Inicjatyw Senioralnych jest miejską jednostką organizacyjną, powołaną uchwałą Rady Miasta Poznania z inicjatywy Miejskiej Rady Seniorów. Jest jedną z pierwszych tego typu jednostek w Polsce.

CIS wychodzi naprzeciw zarówno osobom w wieku 50+, by czerpać z ich działań inspirację, korzystać z wiedzy i doświadczenia, jak i seniorom, chcąc dopomóc tej grupie społecznej w podniesieniu jakości życia i zaktywizować w taki sposób, by twórczo i z satysfakcją uczestniczyła w życiu miasta. Wiek senioralny niesie ze sobą mądrość i doświadczenie, z którego korzystać może, warto by tak było, także pozostała część społeczeństwa.

CIS walczy ze stereotypami dotyczącymi starości. Zależy mu na zmianie potocznego myślenia i zniesieniu, często krzywdzących, opinii na temat tego etapu w życiu.  Zwraca też uwagę, że dobrą i twórczą starość można i trzeba zaplanować.

Przy Centrum Inicjatyw Senioralnych utworzono Poznański Wolontariat 50+, który ma na celu skupienie seniorów chętnych, by działać na rzecz innych, a także Punkt Informacji 50+, gdzie dowiedzieć się można m.in., co ciekawego dzieje się w mieście, dokąd pójść po wsparcie i jak zorganizować swój wolny czas. 

Formy działalności

Współorganizator targów Aktywni 50+, organizator imprezy Senioralni.Poznań, prowadzenie Punktu Informacji 50+, akcja Miejsce Przyjazne Seniorom, kampania SeniorWFormie, promocja Wolontariatu 50+ i inne. 

Wróć do listy

sieci społecznościowe