Dodaj obiekt - Inne podmioty działające na rzecz seniorów

Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich"

Opis

Stowarzyszenie stara się przeciwdziałać marginalizacji osób starszych, łamać stereotypy na temat starości,
alarmować społeczeństwo na temat trudnej sytuacji seniorów. Szczególną troską otacza osoby pow. 50 roku życia, zmagających się z samotnością.
Hasło Stowarzyszenia to " NIE MA PRZYSZŁOŚCI DLA SAMOTNEJ STAROŚCI!"
W 2005 - Laureaat VI edycji konkursu "Wolontariusz Roku" w kategorii zespołowej.

Wróć do listy