Dodaj obiekt - Inne podmioty działające na rzecz seniorów

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu

Opis

Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku w Poznaniu

Adres: al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań.

Sekretariat UATW

Ewelina Jarosz

plac Wielkopolski 9

Poznań 60-967

godziny urzedowania:

poniedziałek - czwartek, 11:00-13:00

pok. 401, bud. C

Kierownik UATW

dr Magdalena Kleszynska

Formy działalności

Propozycje zajęć:
Sekcja praktyczna: rysunek, malarstwo, ceramika, ikonopisanie.

Sekacja teoretyczne: wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauk o sztuce i kulturze.

Inne formy zajeć (np. wspólne wyjścia na wystawy do galerii i muzeów, plenery, aktywność poza Uniwersytetem).

Wróć do listy