Dodaj obiekt - Inne podmioty działające na rzecz seniorów

Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera

Opis

Organizacja pożytku publicznego pomagającym osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera, ich opiekunom i rodzinom.

Dużury: poniedziałki, środy i piątki, godz. 12.00-18.00.

Formy działalności

Centrum Edukacji i Informacji Alzheimerowskiej, opieka i rehabilitacja w domu chorego, porady prawnika, pielęgniarki i neurologa, grupy wsparcia, wykłady i spotkania integracyjne...

Wróć do listy