Dodaj obiekt - Kluby Seniora

Klub Seniora "Bamberka"

Grupy zainteresowań

Zespoły artystyczne: Kabaret Seniorów "Wiosenne Krokusiki", Zespół Artystyczny "Łazarski Krąg", sekcja taneczna, sekcja pomocy koleżeńskiej , wycieczki

Dni i godziny otwarcia

czwartek 17.00 - 21.00

Organ prowadzący

Osiedle Łazarz Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald"

Wróć do listy