Dodaj obiekt - Kluby Seniora

Klub Seniora przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Grupy zainteresowań

spotkanie okolicznościowe, brydż, wystawy twórczości artystycznej seniorów

Dni i godziny otwarcia

wtorek 14.00-16.00, środa od 14.00

Wróć do listy