Poznań organizatorem konferencji

Miasto Poznań jest gospodarzem dwudniowej XXIX Konferencji Zdrowych Miast Polskich, którą zorganizowało wraz ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich.  Tegoroczne spotkanie poświęcone jest zdrowiu w okresie postpandemicznym.

fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
fot. Miasto Poznań

Patrząc z perspektywy wyzwań jakie postawiła przed samorządami epidemia oraz na doświadczenia w pracy samorządowej w ostatnich latach, organizatorzy podjęli decyzję, że tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie szeroko rozumiane zdrowie mieszkańców w okresie postpandemii, ze szczególnym uwzględnieniem tego w jaki sposób pandemia wpłynęła na samopoczucie nas wszystkich i w jaki sposób możemy pomóc lokalnym społecznościom w okresie po pandemii. Do udziału w konferencji zaproszono wielu specjalistów, którzy szeroko omówią przedmiotową problematykę. Są to m.in. prof. Mariusz Jędrzejko z Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, prof. Ernest Kuchar - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, prof. Iwona Mozer-Lisewska - kierownik Katedry oraz Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu i Ordynator Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, dr hab. Ewa Baum z Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, czy lek. med. Eryk Matuszkiewicz - internista, toksykolog, pracujący na co dzień na Oddziale Toksykologicznym Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu. Mając na uwadze cały okres pandemii oraz różnego rodzaju skutki przez nią wywołane, organizatorzy założyli, że temat przewodni konferencji połączy jej członków - przedstawicieli samorządów z całego kraju za sprawą szerokiej dyskusji, w szczególności o zadaniach, jakie są realizowane na rzecz mieszkańców miast w różnych rejonach Polski.

Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane projekty/ programy, w tym projekty nowatorskie, które z powodzeniem są już realizowane, m.in. w Poznaniu. Jak bywało w latach poprzednich, spotkanie przedstawicieli miast członkowskich Stowarzyszenia będzie też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i rozwiązań w kreowaniu polityki zdrowotnej na terenie własnych gmin. Przedstawiciele Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Miasta Poznań podpiszą list intencyjny o współpracy w zakresie wzajemnego wykorzystania posiadanego potencjału do promowania zdrowia i działań prozdrowotnych, a także wspierania się we wzajemnych działaniach na rzecz promocji i ochrony zdrowia mieszkanek i mieszkańców samorządów oraz regionów.

           

Załączniki

sieci społecznościowe