Ruszają szczepienia przeciw grypie dla dzieci i młodzieży

Miasto wprowadza pilotażowo akcję szczepień skierowaną do dzieci i młodzieży w wieku od 9 roku życia do poniżej 18 lat. Szczepienia tej grupy wiekowej będą stanowiły uzupełnienie polityki realizowanej przez Miasto w kierunku zwalczania grypy sezonowej wśród poznaniaków.

. - grafika artykułu
.

Akcja szczepień prowadzona będzie do końca tego roku w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych przy Al. Solidarności 36 w Poznaniu po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu  514 006 070 w dni robocze od 8:00-15:00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: grypa@posum.pl Szczepienia odbywać się będą po uprzednim zbadaniu uczestnika akcji przez pediatrę i pisemnym wyrażeniu zgody na zaszczepienie przez rodzica / opiekuna prawnego. Szczepienie jest całkowicie bezbolesne, donosową szczepionką przeznaczoną dla wyznaczonej grupy wiekowej.

Eksperci zgodnie twierdzą, że szczepienia przeciw grypie są jedyną efektywną i bezpieczną metodą profilaktyki tej choroby i jej powikłań. Światowa Organizacja Zdrowia WHO) zaleca szczepienia przeciwko grypie sezonowej kobietom w ciąży, dzieciom w wieku 6-59 miesięcy, osobom starszym, przewlekle chorym oraz pracownikom służby zdrowia.

Grypa może być niebezpieczna, zwłaszcza dla seniorów, niemowląt i małych dzieci. Dzieci są bowiem grupą najbardziej eksponowaną na wirusa grypy i choroby grypopodobne. Zakażenia grypowe najczęściej występują u dzieci ze względu na niedojrzałość układu immunologicznego i niski poziom wyszczepienia tej grupy. Ponadto, w skupiskach dziecięcych, jakie stanowią  żłobki, przedszkola, czy szkoły, istnieje duża łatwość transmisji wirusa. Wszystko to sprawia, że z epidemiologicznego punktu widzenia, właśnie ta grupa może mieć decydujący wpływ na transmisję choroby.

sieci społecznościowe