Dodaj obiekt - Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin ZMIANA

Opis

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin ZMIANA jest Poradnią Leczenia Uzależnień. Oferta ośrodka skierowana jest do osób nadużywających, uzależnionych oraz osób, które doświadczyły skutków uzależnienia w rodzinie. Ze świadczeń Poradni mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.


W ramach oferty ośrodka skorzystać można z:  • Psychoterapii indywidualnej i grupowej uzależnienia (uzależnienie od substancji chemicznych, np.: alkohol, leki, narkotyki i niechemiczne,  np.: hazard);

  • W ramach terapii można skorzystać z programu podstawowego leczenia oraz etapu pogłębionego (warsztaty umiejętności społecznych i grupy rozwoju osobistego);

  • Pomocy dla osób współuzależnionych i DDA oraz usług diagnostycznych i konsultacji.


Zespół pracujący w poradni tworzą psychologowie, terapeuci, specjaliści psychoterapii uzależnienia, psychologowie kliniczni oraz lekarze psychiatrzy.

godziny otwarcia

Godziny otwarcia: poniedziałek 10.00 - 20.00, wtorek 8.00 - 20.00, środa 14.00 - 20.00, czwartek 9.00 - 20.00

Wróć do listy