Dodaj obiekt - Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Stowarzyszenie Dom Trzeźwości

Opis

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Kształtowanie u swoich członków modelu życia w absolutnej trzeźwości.
  • Popierania i propagowanie wszelkich dążeń do ograniczenia i wyeliminowania spożycia alkoholu w społeczeństwie, poprzez współdziałanie z poradniami odwykowymi, zakładami pracy, a także instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zapobieganiu problemom alkoholowym, współpracującymi z klubem integracji społecznej, ochronę i promocję zdrowia; naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
  • Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej.

godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek i środa w godz. 16.00-22.00,
czwartek w godz. 15.00-22.00,
piątek w godz. 16.00-21.00,
sobota w godz. 9.00-12.00
niedziela w godz. 16.00-21.00

Wróć do listy