Serwis dla niepełnosprawnych

Podjęcie uchwały w sprawie Poznańskiego Programu Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 - 2020 stanowi wyraz woli skutecznego, kompleksowego i systematycznego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada na powiaty obowiązek opracowywania i realizacji, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania.

Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016 - 2020 jest kontynuacją programu integracji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na lata 2005 - 2010 oraz 2011 - 2015.

Ze względu na fakt, iż uchwała ma charakter programowy i dotyczy kwestii społecznych, projekt programu, był konsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia rehabilitacji lub integracji zawodowej osób niepełnosprawnych - mieszkańców Miasta Poznania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej