Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej - ścieżki ku normalizacji

Kolejne międzynarodowe seminarium, na którym omawiano problemy niepełnosprawnych, tym razem niepełnosprawnej młodzieży, zorganizował w dniach 17 do 24 września 2006 r. w Żerkowie Urząd Miasta Poznania przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Domu Bretanii i Centrum Innowacji Społecznej SIC!. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Wielkopolski Tadeusz Dziuba, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Partnerami konferencji było Centrum Naukowo-Społeczne GlaxoSmithKline oraz Kompania Piwowarska.

Dobór organizatorów był nieprzypadkowy. Wszystkim instytucjom, organizacjom i partnerom, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie, leży na sercu poprawa warunków życia niepełnosprawnych w społeczeństwie, wprowadzenie pozytywnych zmian w system kształcenia, tak by nie marginalizowano uczniów niepełnosprawnych, ich problemów i potrzeb. Zarówno urzędy, które realizują ściśle określone strategie wobec osób niepełnosprawnych, jak i organizacje, które działają na rzecz aktywizacji i integracji tej grupy społecznej oraz partnerzy organizujący wiele działań społecznych, chętnie podjęli się współpracy przy przygotowywaniu i organizowaniu tego wydarzenia.

W ramach seminarium uczestnikom zaproponowano udział w międzynarodowej konferencji zatytułowanej Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej - ścieżki ku normalizacji, którą zaplanowano na dni od 18 do 20 września 2006 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacje zainteresowane społeczną pozycją niepełnosprawnej młodzieży, jej możliwościami na rynku pracy, w instytucjach, edukacji i w polityce społecznej. Do podzielenia się doświadczeniami i do udziału w pracach warsztatowych i dyskusjach panelowych zaproszono gości z Francji i Polski, przede wszystkim z regionów partnerskich Bretanii i Wielkopolski. W gronie specjalistów znaleźli się przedstawiciele nauki, autorzy koncepcji stanowiących podstawę strategii polityki społecznej oraz osoby odpowiedzialne za jej realizację.

Celem tego kilkudniowego spotkania było nawiązanie kontaktów z organizacjami i jednostkami samorządowymi otwartymi na podjęcie aktywnej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz tworzenia i realizacji wspólnych programów wspierających młodzież w Polsce i we Francji. Uczestnicy spotkania zaprezentowali instrumenty prawne służące wspieraniu młodzieży niepełnosprawnej oraz strategie społeczne ukierunkowane na normalizację i praktyczne rozwiązania w osiąganiu celów polityki społecznej. Określili także zadania, które należy zrealizować, by tworzyć odpowiednie warunki do integracji młodzieży z niepełnosprawnością.

Seminarium stało się platformą wymiany doświadczeń i dyskusji nie tylko o problemach, ale i pomysłach na ich rozwiązanie. Udało się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących sposobów funkcjonowania młodzieży niepełnosprawnej w przestrzeni społecznej i określić potencjalne drogi osiągania normalizacji. Przeanalizowano także, czyim zadaniem w praktyce społecznej jest tworzenie warunków do samorealizacji młodych ludzi z niepełnosprawnością oraz jak i przez kogo na poziomie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym realizowane są zadania nastawione na ich integrację i samorozwój.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej