Spotkanie informacyjne dotyczące programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność"

Sala Biała UM, pl. Kolegiacki 17

27 lutego 2023 roku o godz. 11.00 w sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" Mobilność osób z niepełnosprawnością, z udziałem przedstawicieli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program ten jest komponentem programu Samodzielność - Aktywność - Mobilność, który pozwoli uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% przy zakupie nowego lub używanego samochodu dla osób za znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla dzieci poniżej 16 roku życia, które nie mogą poruszać się bez użycia wózka i legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Już 1 marca 2023 roku PFRON rozpocznie pierwszą turę naboru wniosków.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności drogą mailową, na adres: malgorzata_stecka@um.poznan.pl , najpóźniej na 3 dni przed terminem spotkania, w celu uzyskania karty wstępu do budynku urzędu.

Kontakt: -

sieci społecznościowe