Zgłoś się do projektu kompleksowej rehabilitacji

ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.k. wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą realizuje na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu: "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Do kogo skierowany jest projekt?

Do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Uczestnikom  bezpłatnie oferowana jest kompleksową rehabilitacja realizowaną równolegle w trzech modułach:

  • zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i odpowiedniego zatrudnienia;
  • psychospołecznym: pomoc w pełnieniu ról społecznych poprzez sesje i warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów;
  • medycznym: wsparcie w powrocie do zdrowia, przywrócenie utraconych funkcji zdrowotnych lub ich odtworzenie (wsparcie lekarza rehabilitacji) poprzez pełny zakres rehabilitacji  indywidualnej i grupowej.

Bezpłatnie dla każdego zostanie zapewnione:

  • Kilkumiesięczne zakwaterowanie w pokojach 1 os. w trybie stacjonarnym (samodzielny dojazd, zwrot kosztów podróży);
  • Całodzienne wyżywienie w trybie niestacjonarnym;
  • Pełny pakiet szkoleniowy (szkolenia zawodowe, warsztaty, szkolenia z kompetencji społecznych);
  • Wsparcie psychologiczne;
  • Pełny pakiet medyczny i rehabilitacyjny;
  • Stypendium rehabilitacyjne (ok. 1000 zł/ m-c).

Szczegółowe informacje dostępne są w załączniku oraz na stronach internetowych projektu:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

oraz https://rehabilitacjawork.pl/

Kontakt: Izabela Opęchowska, tel. +48 22 211 20 90, +48 887 287 133,

Email: izabela.opechowska@akademiamddp.pl

Zobacz: https://rehabilitacjawork.pl/

Załączniki

sieci społecznościowe